VALLÁSOK ÉS EZOTÉRIA

"Minden, amit megtanultam és megismertem, lépésről lépésre közelebb vitt Istenhez. Ma már megingathatatlan meggyőződésem, hogy létezik Gondviselő. Csak abban hiszek, amit biztosan tudok. Ez kiküszöböli a hit szükségességét." Carl Gustav Jung

                         VIRÁGOS HOROSZKÓP

 Rendkívül érdekes zodiákus, amely egyetlen szám-születési nap- ismeretében, pontos és lényeges információkat nyújt. Ez esetben nem szükséges ismerni sem a születés évét, sem pedig a hónapját. A tömör és bőséges információk egyetlen kulcsát a születés napja képezi. Az egyes időszakoknak megfelelő virágokat pontos kritériumok alapján választották meg, és bár nyilvánvalóan csak metaforáról van szó, azt nem szabad pusztán a képzelet játékának tekinteni.

                      napraforgo.jpg

                      NAPRAFORGÓ

            A hónap 1, 10, 19, 28 napján született személyek

 

JELLEM ÉS SORS: Lendületes, közlékeny, kellemes, vonzereje széles körre kiterjed. Olyankor zsarnokoskodásra hajlamos, vagy pedig zsákutcába tévedhet, főként fiatal korában. Harmonikus életre vágyik, meg kell tanulnia leküzdeni hibáit, így: lobbanékonyságát, és elővigyázatlanságát, túlzott szigorát vagy az őszinteség hiányát. A legnehezebb helyzetek megoldására képes, és azzal, hogy ilyen esetekben is megtalálja a győzelem felé vezető utat, kivívja környezet csodálatát, és tiszteletét.

A szerelemben, legjobb ha rábízza magát ösztöneire, mivel nem valószínű, hogy áldozata lehetne bárkinek is. Ilyen tekintetben nagy tapasztalatokkal rendelkezik. Általában a nála gyengébbeket kedveli.

Meghatározó tulajdonsága a nagylelkűség.

Ez a virág az e jegyben születettnek azt a vágyát tükrözi, hogy sziporkázzon, a figyelem középpontjában álljon, és jelzi a kitűzött cél vagy esemény eléréséért tett erőfeszítések bizonyos fokú folytonosságát. E jegy szülötte, olyan mint a napraforgó, amely végigkísérve a Nap útját az égbolton, fényéből és melegéből táplálkozik.

                       bazsarozsa.jpg

                                        BAZSARÓZSA

        A hónap  2, 11, 20, 29 napján született személyek

 

JELLEM ÉS SORS: E jegy szülöttének legértékesebb vonása az, hogy a legnehezebb helyzetben is következetes marad. Ez az erénye azonban olykor merevségbe és makacsságba csaphat át, ezért tanácsos környezetével minél jobb kommunikációt kiépíteni.

Rendkívüli lojalitása főként olyan helyzetekben nyilvánul meg, amikor kötelezettségeinek kell eleget tennie. Nagyon szereti a természetet, minden cselekedetével azon van, hogy kényelmes és gondtalan életet biztosítson magának. Szüntelenül küzdenie kell az ellen, hogy másokat semmibe vegyen ( olykor meg is sértsen) e tekintetben türelmesnek és megértőnek kell lennie. Nem ártana az sem, ha bátrabban cselekedne. Önmagával és környezetével is csak akkor élhet békességben, ha mindezeket szem előtt tartja.

A szerelemben képtelen magányosan élni, az egyedüllét abszurdnak tűnik számára. Szenvedélyes, olykor nagymértékben felülkerekedik benne a birtoklási vágy, máskor pedig gyöngédsége válik fojtogatóvá. Romantikus, és a szerelmet is csak így tudja elképzelni.

Meghatározó tulajdonsága a szenvedélyesség.

E jegyben született forróvérűségét, marcangoló szerelem vágyát, azt a törekvését jelképezi, hogy odaadással élje meg a legnemesebb érzelmeket.

                     boldog_a_papucsa.jpg

 

            BOLDOGASSZONY PAPUCSA

        A hónap 3, 12, 21, 30 napján született személyek

 

JELLEM ÉS SORS: Képtelen sokáig egy helyben maradni, csak akkor érzi jól magát, ha körülötte szüntelenül változnak a helyzetek és szereplők. A programokat és a szabályokat nem neki találták ki, mivel úgy véli, azok korlátozzák szabadságában, amire pedig rendkívül érzékeny. Nagyfokú és szüntelen kíváncsiság jellemzi, amelyet állandóan új dolgokkal kell táplálnia. Sok kára származik abból, hogy hajlamos a felületességre, elsősorban érzelmi, szerelmi életében. Igen szétszórt, ezért hasznára válik, ha nagyobb pontosságra törekszik. Olykor túlságosan is sokat tesz fel egy lapra, és a kockázatvállalás teljes kudarchoz vezet. E vonásai elsősorban a szerelmi életben szembeötlők, de más területeken is akadályozhatják a sikerben.

A szerelemben elsősorban újdonságra vágyik, ennek hiányában partnerét már nem találja kielégítőnek. Naivság lenne partnere részéről azt feltételezni, hogy kapcsolata e jegy szülöttével örökéletű lesz, ez utóbbi ugyanis sohasem kötelezi el magát teljes mértékben, a hűség számára nem egyértelmű fogalom.

Meghatározó tulajdonsága az állhatatlanság.

E virág egyfelől egyenlő mértékű szertelenséget és félénkséget, másrészt izgatottságot és vidámságot sugall.

                     buzavirag.jpg

                                  BÚZAVIRÁG

             A hónap 4, 13, 22, 31 napján született személyek

 

JELLEM ÉS SORS: Az e jegyben születettek legjellemzőbb tulajdonság a hűség. Lehet, hogy ez az erényük állandó biztonságukat tükrözi, ami megakadályozza őket a meggondolatlan cselekedet elkövetésében. Hozzájárulhat még mindehhez nagyfokú rendszeretetük, amely olyannyira erősen él bennük, hogy sokszor más életét is meg akarják szervezni. Nézőpontjaik többnyire helyesek, ám érvényre juttatásuknál nagyobb tapintatról kellene bizonyságot tenniük. Csak akkor lehetnek sikeresek, csak akkor teremthetnek maguknak harmonikus életet, ha megszabadulnak merevségüktől és több megértést tanúsítanak környezetük iránt.

A szerelemben, ha úgy érzik megtalálták az elképzelésüket, akkor határtalan hűséggel veszik körül, és a partnernek semmi oka nem lesz a féltékenységre. Mindez azonban nehezen érhető el, mert e jegy szülötte nem képes egykönnyen, világosan meghatározni érzelmeit, ami számos keserűséget és szomorúságot okoz számára.

Meghatározó tulajdonság, a hűség.

A búzavirág kék színe mindenkor felejthetetlenül emlékeztet majd az emberi mélységre és érzékenységre.

 

                   noszirom.jpg

                                     NŐSZIROM

              A hónap 5, 14, 23 napján született személyek

 

JELEM ÉS SORS: Nagymértékben alkalmazkodik környezetéhez, az új személyekhez, ami meglehetősen széles és változatos teret nyújt tevékenységéhez. Rokonszenves, kimagaslóan intelligens, társaságkedvelő. Bár többnyire szeretetreméltónak tűnik, mégis fortyogó tűzhányóvá válhat, ha úgy érzi, hogy valaki mélyen megsértette. A legnagyobb rossznak tartja, ha visszavonhatatlanul korlátozták szabadságában. Ezt tudatosítva jó lenne, ha nagyobb tisztánlátásról és önmérsékletről tenne bizonyságot.

A szerelemben, számos embert vonz bűvkörébe, flörtjeinek savát-borsát pedig humorérzéke adja meg. Szerelmi kapcsolatai olykor mélyebbek is lehetnek. A csábítás és a nemi örömök vágya vezérli, nem mindig szerencsés következményekkel. Rendkívül fontosnak tartja, hogy partnerével mindig tartalmas, és érdekes legyen a kommunikációja, ellenkező esetben menekülni akar tőle.

Meghatározó tulajdonsága, a dinamizmus.

A nőszirom társaságkedvelő, aki híján van minden titokzatosságnak.

                  pipacs.jpg

                                          PIPACS

            A hónap 6, 15, 24 napján született személyek

 

JELLEM ÉS SORS: Jó ösztönnel érez meg előre bizonyos helyzeteket, aminek köszönhetően szabályos jóslatokba bocsátkozhat. Senkinek sem lehet titka előtte, mivel jó lélektani érzékkel olvas környezete érzéseiben, gondolataiban. Érzékeny, kifinomult, és szeret ábrándokba merülni. Ideje volna jobban megszervezni életét, összpontosítsa  erejét a mindennapok küzdelmeire, mivel ilyen tekintetben teljes mértékben elszakadt a valóságtól. Kompenzálásként hajlamos az alkoholizmusra, vagy a kábítószer fogyasztásra. Hogy elkerülje ezeket az önpusztító veszélyeket, rendeznie kell kapcsolatait a valóssággal, oly módon, hogy helytállhasson  a szürke hétköznapokban is.

A szerelemben, nagyon romantikus, partnerének valóságos mesebeli lénynek kell lennie, ami csak nagy nehézségek árán sikerülhet neki, ez az oka annak, hogy többször is házasodik. Nem kizárt, hogy végül is az eszménykép hús-vér valóságban megjelenik előtte.

Meghatározó tulajdonsága, az érzékiség.

A pipacs, a forró érzékiséget, simogató melegséget, nyári napok álmodozását jelképezi.

                        orchidea.jpg

                                       ORCHIDEA

              A hónap 7, 16, 25 napján született személyek

 

JELLEM ÉS SORS: Érzékeny, kötelességtudata rendkívül fejlett,emiatt kiábrándultságot, csalódottságot kelt benne az, ha környezete nem viszonyul becsületesen hozzá. Általában kerülnie kell a konfliktusokat, amelyek felőrlik idegeit. Kész bármikor önzetlenül segíteni másokon. A hétköznapi életben egyfajta szomorúság jellemzi, amire ajánlatos odafigyelni, ha nem akar ideggyógyászatra kerülni. Ennek egyik módja az utazás lehetne, mert a változatos táj  jó hatással lehet mélabújára. Rendezett családi környezetet kíván, amely nem szenved hiányt semmiben.

A szerelemben partnerét rendkívül igényesen választja meg, és ettől kezdve hűséges hozzá, a családi harmónia kedvéért engedményekre is kész. Szerető házastárs, érzéseinek mélysége biztosítja a páros áldásos nyugalmát.

Meghatározó tulajdonsága, az érzelmek állandósága.

Az orchideára a egyfelől a törékeny, éteri báj, a földi dolgok fölötti lebegés, másrészt pedig a konkrét, mellbevágó szépség jellemző.

                      margareta.jpg

                                      MARGARÉTA

             A hónap 8, 17, 26 napján született személyek

 

JELLEM ÉS SORS: Igen kitartóan ragaszkodik álláspontjához, anélkül, hogy agresszív lenne. E tulajdonságát jól kiegészíti vakmerősége, amely minden körülmények között jellemzi. Szerény, környezetével, olykor kissé zárkózott. Kevés barátja van, de bennük tökéletesen megbízhat. Mivel állandóan védekezésben van, gyakran túl korán feladja a harcot. Gyakorta találja szembe magát kellemetlenségekkel, ezért állandóan fejleszti óvatosságát és tisztánlátását. Idővel rendkívül érzékennyé és gyanakvóvá válhat, ezért tartózkodnia kell attól, hogy állandóan gyanakvással szemlélje maga körül a világot.

A szerelemben gyengéd, és a partnerétől is gyengédséget vár el, ami nagyon fontos számára. Bár nem hanyagolja el a nemi életet, az nem válik meghatározóvá érzelmi kapcsolataiban .Valószínűleg csak hosszas keresés után talál rá az igazira, és addig számos csalódáson megy keresztül. Csak a szívét betöltő szerelem a fontos, amiért hálát kell mondania vezérlő csillagának.

Meghatározó tulajdonsága, a törékenység.

A margaréta az ártatlanság, lelki tisztaság és a szeretet jelképe.

 

                 rozsa.jpg

                                      RÓZSA

          A hónap 9, 18, 27 napján született személyek

 

JELLEM ÉS SORS: Heves vérmérséklete és lobbanékonysága gyakran kellemetlen következményekkel jár. Nem hátrál meg a nehézségek elől, elismerésre méltó bátorságról tesz bizonyságot, amelynek következtében gyakran teljesen természetszerűen vállalja az áldozatokat és a nélkülözést. Családtagjai és barátai biztos támaszra lelnek benne, mivel nőstényoroszlánként védelmezi szeretteit. Létérdekeit semmi esetre sem lehet figyelmen kívül hagyni, fejlett, sokszor szigorú erkölcsiség, nemegyszer zavarja környezetét. Minden energiáját távlati céljai megvalósítására fordítja. A párkapcsolatban ajánlatos nagyon előrelátónak és figyelmesnek lennie, mert ha elhanyagolja partnerét, könnyen egész életére egyedül maradhat.

A szerelemben, sohasem tart ki hosszabb ideig egy személy mellett, érzelmei hevesek, fékezhetetlenek. Fiatalkorától kezdve gazdag tapasztalatokkal rendelkezik és ezért nem jellemző rá az óvatosság. A szerelemben önfeláldozó és a partnerétől is ezt várja.

Meghatározó tulajdonsága, a szenvedélyesség.

A rózsa a szerelem virága, jól jelképezi az ebben a jegyben születettet.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 91
Tegnapi: 45
Heti: 360
Havi: 1 568
Össz.: 969 694

Látogatottság növelés
Oldal: VIRÁGOS HOROSZKÓP
VALLÁSOK ÉS EZOTÉRIA - © 2008 - 2024 - spiritizmus.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »