VALLÁSOK ÉS EZOTÉRIA

"Minden, amit megtanultam és megismertem, lépésről lépésre közelebb vitt Istenhez. Ma már megingathatatlan meggyőződésem, hogy létezik Gondviselő. Csak abban hiszek, amit biztosan tudok. Ez kiküszöböli a hit szükségességét." Carl Gustav Jung

                                     piramis_3.jpg                       

                                            

„ Ez az a hely…Ozirisz temetkezési helye Szokarisz házában…”

 

Ozirisz kultusza legalább 3000 évvel megelőzte a kereszténységet, sőt vele párhuzamosan, a kereszténység riválisaként élt még tovább, több mint háromszáz éven keresztül. Kr.u. 391-ben  az Egyház lerombolta Ozirisz templomait, és a kultusz gyakorlását törvényen kívüli cselekedetté nyilvánítja. Több ezernyi templomok, sírok,  koporsók falára, papiruszra, amulettekre felvésett ókori szöveg említi meg Oziriszt, és azt a szentháromságot, amelyet feleségével Ízisszel, és fiukkal Hórusszal alkotott. Az egyiptológusok szerint Ozirisz mitikus személy volt, maguk az ókori egyiptomiak azt állították, hogy Ozirisz egy távoli aranykorban a földön élt, és megteremtette országukban  a civilizációt. Ha Ozirisz valóban létezett, akkor egy ilyen királynak, akinek az ókori Egyiptomiak messiási erényeket tulajdonítottak, nagyszerű síremléket emeltek volna.

Sokan úgy gondolják, hogy a Nagy Piramis volt Ozirisz sírja. Ozirisz kultuszának alapvető elképzelése, hogy az ember mind testből, mind lélekből áll, és hogy az utóbbi a halál után tovább él. Valóban azt hitték, hogy az ember „ sírt „ biztosíthat a lélek számára… ehhez hasonlóan a Nagy Piramist arra szánhatták, hogy Ozirisz lelkének a lakhelye legyen.

Létezett egy istenség, aki még Oziriszt is megelőzi időben, és akit Ozirisz tulajdonképpen az Óbirodalom késői időszakában magába olvasztott. Ez az isten Szokarisz. A sólyomfejű isten, Szokarisz népszerű és közismert volt. Sokan azt feltételezik, hogy ez az isten csak Ozirisz egy másik arca. Szokarisz volt a legrégebbi Egyiptomban ismert istenség, sokkal ősibb mint Ozirisz. Szokarisz kultuszáról, sok szöveg és régészeti lelet rendelkezésre áll. Szokarisz eredetileg a memphiszi nekropolisz egyik istene volt. Szentélye Roszetauben volt, amely Gizátol délre terült el.  Kultuszának elsődleges tárgyai : a domb és  az isten Henu-bárkának  nevezett csónakja volt, amely a halott királyt az égbe szállította. A Duat könyvében Szokarisz a halottak egy különös országában lakik, ahová még Rának sincs bejárása. Szokariszt  a Duat ábrázolásain úgy láthatjuk, amint éppen a dombján áll. Ezen a helyen a napistennek, Rának a bárkája kígyó alakját veszi fel, hogy végig tudjon csúszni a homokon, és így biztonsággal át tudjon kelni Szokarisz birodalmán. Szokarisz birodalmát két AKER oroszlán őrzi. Szokarisz a halál istene, mint ahogy Ozirisz később a halál és a feltámadás istene lesz. Annyira közeli kapcsolat van e két istenség között, hogy cselekedeteik, és szerepük gyakran egymással felcserélhető.

AZ 532.kinyilatkoztatás 1256.szakaszában azt olvassuk, hogy „ MEGTALÁLTÁK OZIRISZT, MIUTÁN A FIVÉRE SZÉTH LETAGLÓZTA NEDILBEN , AMIKOR  OZIRISZ AZT MONDTA:   TÁVOZZ TŐLEM!”, AMIKOR   A  NEVE SZOKARISZ LETT!”

Ez igazolja Szokarisznak Oziriszba való beolvadását. Ez azt is jelenti, hogy létezett egy Ozirisz abüdoszi sírját letükröző Ozirisz sírja Gizában. Az ókori szövegek alátámasztják azt az elképzelést, hogy az ókoriak a Nagy Piramist, illetve az egész gizai nekropoliszt Ozirisz (illetve az összetett istenség Ozirsz- Szokarisz) lelkének, szellemének lakóhelyeként fogták fel. Kr.e. 2000-re datálható a Két Út Könyve. Ebben van egy utalás  „ Aker felföldjére , ami Ozirisz lakóhelye.”  És Oziriszre is „ Aki Aker földjén található meg.  Aker egy ősi óriási oroszlán, illetve szfinx alakú istenség volt.  Alakja a gizai Nagy Szfinxet jelképezte. Arra a következtetésre jutottak a régészek, hogy „ Aker felföldje Giza magas fennsíkja.”

1997 vége felé dr.Hawass bejelentette egy nagy, föld alatti sír felfedezését, úgy 220 yardnyira a szfinx mögött. Azaz Aker felföldjén.  Ez a sír teljesen víz alatt volt. Volt benne egy nagy vízzel körülvett szarkofág, azt a hatást keltve, hogy egy szigeten fekszik. Hawass utalt rá, hogy ez egy Ozirisznek szentelt sír lehet, röviden egy kenotáfion. A régészeket az érdekelt, hogy építettek egy „SZIMBÓLIKUS” sírkamrát olyan mélyen a kőalapba, és miért árasztották el vízzel? Találunk bizonyítékot az ókori szövegekben arra vonatkozólag, hogy a gizai piramisok közelében elhelyezkedő területet az ókoriak nem pusztán a „TÚLVILÁG KAPUJÁNAK” tekintették, hanem ez a rész Ozirisz temetkezési helyeként is funkcionált. Az egyik legrégebbi dokumentum, amely közvetlenül Ozirisz temetkezési helyére és Giza szomszédságára utal, a Kr.e. 750-re datált, SABAKA szöveg volt. Ma egy feketegránit kőtáblán található meg a British Múzeumban. Ebben a mellőzött fekete kőbe vésett szöveg, tartalmazza Ozirisz valódi temetkezési helyének a kulcsát. Az írás elmondja, hogy Sabaka király újra lemásoltatta atyja házában.

HOGY ELEJÉTŐL VÉGÉIG MEGÉRTHESSE MINDENKI, MIVEL ŐFELSÉGE  ÚGY TALÁLTA, HOGY EZ AZ ELŐDÖK FÉREG RÁGTA ALKOTÁSA.”

Nem ismeretes, hogy ezek az elődök mennyivel Sabaka király idejét megelőzően uralkodtak.

Az a bizonyos rész, ami fontos szerepet tölt be a tizenötös és a huszonhármas horizontális vonalak között található meg, és így hangzik.

„Ez Ozirisz temetkezési helyének földje Szokarisz házában.

Hórusz így beszél  Íziszhez és Nephtüszhöz: Siessetek ragadjátok meg…Ízisz és Nephtüsz  beszélnek Oziriszhez: Jövünk és elviszünk a helyre. Időben gondoskodtak róla, és elhozták az országba. Ozirisz belépett a rejtett főbejáratokon…így ment be Ozirisz a földbe… az országnak az északi részébe, amelybe eljött…”

Az egyiptomi nép körében élt a hiedelem arról, hogy Ozirisz testét egy titokzatos „ Szokarisz Házának „ nevezett helyen temették el.

Még egy kijelentés a Sabaka szövegből : „ ŐK ( Ízisz és Nephtüsz) meglelték Oziriszt, amikor a neve Szokarisz lett. 

Bizonyos egyiptológusok úgy gondolják, hogy a Roszetau név a gizai nekropolisz másik neve, és a piramis Szokarisz háza.

Létezik egy, napjainkig a szfinx közelében fennmaradt szöveg, amelynek a hetedik sora világosan kijelentik, hogy a : „

„SZFINX …Szokarisz Házában…Roszetauban fekszik...”

Még egy ókori koporsószöveg utal Ozirisz testi maradványaira.


Ez sötétségben rejtőző, pecséttel lezárt dolog, körülötte tűz van. Magába rejti Ozirisz halotti szellemét. Roszetauban helyezték el. Ott rejtették el , amióta elhagyta őt, ez az, ami a sivatagi homokba hulott róla, ez azt jelenti, hogy ami hozzá tartozott( a testét) Roszetauba tették…”

Tehát azonosítják az Aker-oroszlán  figurát a gizai Nagy Szinxszel, és a Két Út Könyvében az állítják, hogy „ Aker felföldje”  ( a gizai fensík) „ Ozirisz tartózkodási helye”. Így magától értetődik, hogy van egy elválaszthatatlan kapocs „
 Szokarisz Háza” és „ Roszetau „ régiója között.
Az is egyértelmű, hogy ezek a helyek összekapcsolódnak  a gizai nekropolisszal, egy az „Első idő-ként ismert időkeretben, amelyet Ozirisz koraként is emlegetnek.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 93
Tegnapi: 45
Heti: 362
Havi: 1 570
Össz.: 969 696

Látogatottság növelés
Oldal: OZIRISZ SÍRJA
VALLÁSOK ÉS EZOTÉRIA - © 2008 - 2024 - spiritizmus.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »