VALLÁSOK ÉS EZOTÉRIA

"Minden, amit megtanultam és megismertem, lépésről lépésre közelebb vitt Istenhez. Ma már megingathatatlan meggyőződésem, hogy létezik Gondviselő. Csak abban hiszek, amit biztosan tudok. Ez kiküszöböli a hit szükségességét." Carl Gustav Jung

                    lot.jpg

                       Vérfertőzés az Ószövetségben

                     Mózes I könyve.

A történet Lótról szól, aki házába invitálja a két angyalt, mert az Úr úgy döntött eltörli Sodomát. Két angyalt küld a város elpusztítására.

„Monda azután az Úr: Mivelhogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnük felettébb megnehezedett.”

„Miután estére a két angyal Sodomába jutott, Lót Sodoma kapujában ül  vala, és amint meglátá őket Lót, felkele eléjök, és arczczal a földre borúla.”

Majd ezután a házába hívja és megvendégeli őket. Estére a városban elő férfiak  összegyűlnek Lót házánál, és követelik küldje ki az angyalokat, hadd ismerjék meg őket. Lót megtagadja ezt, de felajánlja lányait.

„Íme van énnékem két leányom , a kik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velök a mint néktek tetszik.”

A férfiak Lótra támadnak, de a két angyal megmenti Őt, és a férfiakat vaksággal sújtja. Ezután pedig ezt mondják Lótnak:

„Ki van még itt hozzád tartozó? vődet, fiaidat és leányaidat, és mindenedet, a mi  a tied a városban, vidd ki a helyből.”

„ Kimené ezért Lót, és szóla az ő vőinek, kik az ő leányait elvették vala, és monda: Keljetek fel, menjetek ki e helyből, mert elveszti az Úr e várost: de az ő vőinek úgy tetszék, mintha tréfálna.”

Azért írtam le ezt a részt az Ószövetségből, mert nagyon erős csúsztatással találkozunk. A szöveg azt mondja, hogy Lót lányait még nem érintette férfi. Néhány sorral lejjebb pedig már azt olvassuk, hogy Lót figyelmezteti a vőit, akik a lányait elvették. Nagyon érdekes. Most akkor melyik állítást kell elhinnünk az Ószövetségnek? Lót lányai szüzek voltak, vagy férjes asszonyok? Netalán férjes asszonyok, akik szüzek? Hát elgondolkoztató. De menjünk tovább. Lót fogja a feleségét és két lányát és menekülni kezd. Az angyalok figyelmeztetik, hogy ne tekintsen hátra.

„ És hátra tekinte az ő felesége, és sóbálványnyá lőn.”

Az Úr  pedig annak rendje és módja szerint elpusztítja Sodomát és Gomorát. Kénköves és tüzes esőt bocsát rájuk. Ezután Lót a hegyre megy és ott letelepszik lányaival.

„ És monda a nagyobbik a kisebbiknek: a mi Atyánk megvénhedett, és nincsen a földön férfiú, a ki mihozzánk bejöhetne az egész föld szokása szerint.

Jer, adjunk bort inni a mi Atyánknak, és háljunk ő vele, és támaszszunk magot a mi atyánktól.”

„ Adának azért inni bort az ő atyjoknak, azon éjszaka, és beméne a nagyobbik, és hála az ő atyjával, ez pedig semmit sem tuda annak lefekvéséről, sem fölkeléséről.

É lőn másodnapon, monda a nagyobbik a kisebbiknek: Ímé a mult éjjel én háltam atyámmal, adjunk néki bort inni ez éjjel is, és menj be te, hálj vele, és támaszszunk magot a mi atyánktól.

Adának azért azon éjszaka is az ő atyjoknak bort inni, és felkele a kisebbik is és vele hála: ő pedig semmit sem tuda annak lefekvéséről, sem fölkeléséről.

És teherbe esének Lót leányai mindketten az ő atyjoktól.”

Hát íme egy csodálatos történet nekünk a vérfertőzésről. Megtudjuk tehát, hogy ezek a  szegény lányok nem találtak maguknak sehol a földön férfit, aki méltó lett volna hozzájuk, ezért kénytelenek voltak az apjukkal hálni. Azt is elmondja nekünk ez a történet, hogy ez a derék Lót csak áldozata ennek a vérfertőzésnek, mert a lányai annyira leitatták, hogy ő semmire sem emlékezett. Semmit nem vett észre, nem érzékelt és nem érzett az egészből. Tehát ezek a lányok szinte megerőszakolták az apjukat. Hát elég hihető történet. Feltételezzük ha semmire sem emlékszik, akkor szegény eszméletlen volt. Eszméletlen férfiak pedig nem igen szoktak alkalmasak lenni nemi aktusra. Tehát itt megint egy erős csúsztatással találkozunk. Az Ószövetség Lót tettét akarja ferdíteni. Lót nem hálhatott a lányaival, eszméletlen állapotban. Ezért azt kell gondolni, hogy lehet bár ittasan, de nagyon is tudatában volt a dolgoknak. Azt sem kell elhinnünk, hogy mind két lány már egyetlen éjszaka után teherbe esett. Erre nagyon kicsi az esély. Valószínűbb inkább, hogy ez többször megismétlődött miután teherbe estek. Persze Lót továbbra is amnéziában szenved és semmire sem emlékszik.

Ez a nagyszerű, szerető Isten pedig mindenkit annyira bűnösnek talált, hogy el kellett pusztítania Sodomát. Annyira gyalázatosak voltak ezek a városlakók, hogy csak Lót és családja érdemelte meg az isteni kegyelmet. Ezek a nagyszerű emberek, akik mint látjuk erkölcsileg szinte makulátlanok voltak, csak a vérfertőzés bűnét gyakorolták.

Érdemes elgondolkozni, hogy az Ószövetség amit a keresztények kétezer éve forgatnak, valóban igaz-e? Azon is elgondolkozhatunk, erkölcsileg tényleg az Ószövetség írásai azok, amik mindenki számára példaértékű tanítások kellenek, hogy legyenek?Ártatlan

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 65
Tegnapi: 39
Heti: 272
Havi: 1 149
Össz.: 977 336

Látogatottság növelés
Oldal: VÉRFERTŐZÉS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN
VALLÁSOK ÉS EZOTÉRIA - © 2008 - 2024 - spiritizmus.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »