VALLÁSOK ÉS EZOTÉRIA

"Minden, amit megtanultam és megismertem, lépésről lépésre közelebb vitt Istenhez. Ma már megingathatatlan meggyőződésem, hogy létezik Gondviselő. Csak abban hiszek, amit biztosan tudok. Ez kiküszöböli a hit szükségességét." Carl Gustav Jung

                                     angyal_5.jpg               

                   KARMA ÉS REINKARNÁCIÓ

 

A karma szanszkrit szó és szó szerint cselekvést jelent. Minden cselekvés okozat, amely az elmúlt okból ered, és minden okozat a maga részéről oka egy jövendő okozatnak. Ezért ezt a szót, hogy cselekvés vagy karma az okozati összefüggés megjelölésére használjuk. Az okok és okozatok megszakíthatatlan folyamatára. Minden esemény egy megelőző okhoz és egy következő eredményhez kapcsolódik, minden gondolat, tett, és körülmény okozati összefüggésben áll a múlttal és befolyásolja a jövőt. Tudatalattink elzárja előlünk a múltat és a jövőt, ezért úgy tűnik, hogy minden véletlen. Ezt csak az ismerethiány miatt gondoljuk

így. Úgy gondoljuk mindent a sors keze tart fogva, és minden véletlen, balsors, vagy szerencse. A tudás hatalom. Ha az ember megérti az okokat és helyesen kezeli azokat, előre megmondhatja hatásukat. Mindaz, ami a fizikai törvényszerűségekre igaz, igaz az erkölcsi és értelmi folyamatokra is, amelyekben éppúgy törvények uralkodnak. Az ember csak azért tud sorsának urává lenni, mert a sors a törvényszerűségek birodalmába gyökerezik. A karma ismerete, ami az első pillanatban megbénít, később lelkesítő és felemelő erővé lesz. A karma tehát az okszerűség, az ok és az okozat törvénye. Az ember azokon  a síkokon, amelyeken működik állandóan erőket bocsát ki. Ezek az erők minőségileg és mennyiségileg a múlt tevékenységének eredményei. És mivel ezek az erők belőle indulnak ki, így ő felelős az okozatokért is.

Míg az ember saját karmáját teremti, azáltal egyidejűleg másokkal is kapcsolatba jut, és tagja lesz különböző csoportoknak, családnak, nemzetnek, fajnak, és ennek a csoportnak kollektív karmájában is részt vesz. Mesterei lehetünk holnapunknak, bármennyire is gátolnak bennünket a tegnapunk eredményei.

A karma egyik oka, a gondolatokból van. A gondolat a leghatalmasabb tényező az emberi karma alakításában. Minden gondolat bizonyos változásokat idéz elő a mentális testben, és az egymást követő életek mentális képességeit, az elmúlt életben végzett gondolkodás formálja. Minden gondolatunkat, értelmi képességünket, mi magunk alkotjuk kitartó munkával. Új földi életének kezdetén, ezek  a képességek összessége alkotja a mentális testet, agyat, és idegrendszere úgy alakul, hogy ezt a mentális testet, a fizikai síkon kifejezésre tudja juttatni. Így az egyik életében gyűjtött mentális képességek, a következő életben jellemvonásokként és hajlamokként jelentkeznek.

„Az ember a gondolat teremtménye, amin ebben az életben elmélkedik, azzá lesz a jövő életében.”

A törvény tehát ez, és értelmi és erkölcsi jellemünk alakítása, a mi kezünkben van. Gondolatunkkal befolyásolunk másokat. Érintkezésbe kerülünk másokkal, így karmikus köteléket hozunk létre, ami meghatározza a jövő életbeli környezetünket. Így szövődnek kötelékek, melyek az embereket későbbi életeikben jó vagy rossz célokra egymáshoz kötik, amelyek rokonokkal, barátokkal, ellenségekkel vesznek körül. Amelyek segítenek, vagy akadályoznak. Embereket akik ártanak nekünk, akik szeretnek anélkül, hogy ebben az életben  szeretetük elnyerése érdekében bármit is tettünk volna, és olyanokat akik gyűlölnek bár ebben az életben semmit sem tettünk, ami ezt a gyűlöletet indokolná. Ha ezeket átgondoljuk, tisztán látunk egy fontos tanítást, mégpedig azt, hogy erkölcsi és értelmi jellemünket saját gondolataink alakítják, és másokra való hatása határozza meg jövendő életünk társait.

Az energia második osztálya vágyainkból áll. Ezek leginkább az asztrális anyagban jutnak kifejezésre. Hatásuk a vágytestet, vagyis az asztráltestet felépítik, kialakítják sorsát, és meghatározzák a következő születéskor felöltendő asztrális testet. Ha ezek a vágyak állatiasak, kegyetlenek, tisztátalanok, termékeny okai lesznek a veleszületett betegségeknek, a gyenge és beteges agynak. Mivel a tárgyak kifelé törő energiák, ezért mindig olyan környezetbe vonják az embert, amelyben kielégülést találnak. Ezért az ember vágyainak megfelelően születi a világra. A vágy tehát az egyik ok, ami az újraszületés helyét meghatározza.  A vágyak által előhívott képek, is éppúgy befolyásolnak más embereket, mint a gondolatok. Leginkább a szeretet, vagy a gyűlölet kötelékeivel kötnek össze. Jövendő életünkben jelentős szerepet játszik. Ha valaki például gyilkos gondolatokat ébreszt, a másik pedig gyilkosságot cselekszik, akkor a karma  a gondolat alkotóját, összeköti a bűntett végrehajtójával, habár a fizikai síkon soha sem találkoztak. Ilyenkor derült égből  a villámcsapás. Úgy érezheti az illető, hogy erre nem szolgált rá. Az alsóbb öntudat azzal gyötrődik, hogy igazságtalanul szenvedett, de valójában lecke melyből a lélek tanul. Semmi sem érheti az embert, amit meg nem érdemelt volna, és ha nem is emlékszik rá, a törvény hatása nem marad el. Tehát vágyaink, következő születésünkkor fizikai testünket erősen befolyásolja.

Az energiák harmadik osztálya, amelyeket a fizikai síkon cselekedeteknek ismerünk. Ha valamely cselekedetet gyakran ismétlünk, testi szokássá válik, és az egót korlátozhatja. Ha a cselekedetek másokra való hatását nézzük, azt, hogy szerencsét vagy szerencsétlenséget okoztak-e. Ezek a hatások kötnek össze minket másokkal. Tehát fizikai környezetünk, korábbi cselekedeteink hatásától függ. Ha valaki idejének feláldozásával, pénzt, fáradságot nem kímélve másoknak segít, cselekedeteinek karmája fizikai boldogságot adó, kedvező környezetet hoz. Ellenben ha társainak fizikai fájdalmat okozott, karmikusan nyomorúságos, fizikai szenvedélyt okozó viszonyokat fog aratni.

Minden erő a maga síkján hat. Ha valaki a fizikai síkon jót vet, a fizikai síkon arat magának olyan körülményeket, amelyben boldog lehet. A karma igazságos. A rossz embertől sem tagadja meg a jutalmat, akár gazdagsága közepette is boldogtalan és elégedetlen maradhat. A jó ember sem kerülheti el a fájdalmat, ha egy cselekedetével, amely jó indítóokból fakadt ugyan, mégis fájdalmat okozott. Az indítóok fontosabb, mint maga a cselekedet, és ezért egy elhibázott cselekedet amely  jó indítóokból származott több jót hoz, mint egy rossz motívumból eredő jótett.

1 AZ ÉRETT KARMA: az, amely kész az aratásra és ezért elkerülhetetlen.

2 A FELHALMOZOTT KARMA: amely mint jellem mutatkozik, és az érett karmával ellentétben állandóan módosul.

3 KARMA KOLLEKTÍV: ha egy embercsoport karmájáról van szó.

A karmának, megkötő ereje van. A cselekedetet a vágy hozza létre. Sohasem önmagáért teszünk valamit, hanem mert általa valami kívánatos dolgot akarunk elérni. Az ember nem azért dolgozik, mert szeret ásni, építeni, hanem mert a munka gyümölcsét, pénzt vagy egyéb javakat akar aratni. Tehát a vágy ösztönöz bennünket tevékenységre, és a gyümölcs élvezet jutalmazza erőfeszítéseinket. A karma megkötő eleme tehát a vágy. Mihelyt  a lélek nem kíván többé semmit, szétszakad a kötelék, amely az újraszületés kerekéhez köti. A folyton megújuló vágy, folyton új életet kovácsol. A vágy szükséges mert, folyton cselekedetekre ösztönöz, mert legyőzi  a nehézségeket, tétlenséget, lustaságot, a tevékenységből pedig tapasztalat születik. Amikor az ember vágyni kezd a szabadulás után, arra tanítják, hogy lassanként hagyjon fel azzal a kívánsággal, hogy valamit birtokoljon. Először tagadja meg magától önként, és szoktassa magát ahhoz, hogy nélküle is elégedett legyen. Azért mert már közömbös számára a munka eredménye, figyelni kell arra, hogy ne mulasszon el semmit, ami kötelessége. Tegyen meg mindent ami kötelessége, de ne érdekelje milyen gyümölcsöt hoz neki. Ha elérte ezt a tökéletességet, és nem vágyódik semmi után, sem vet meg semmit, akkor nem teremt több karmát.

A vallásos emberek, amikor valamely nagy vallásalapító parancsának engedelmeskedve a rosszat jóval fizetik meg, öntudatlanul megsemmisítik friss karmájukat, amely a jövőben hatott volna. Senki sem fonható be a gyűlölet kötelékével, ha maga nem szolgáltat hozzá fonalat, és ha a gyűlölet erejét szeretettel közömbösíti. Ha valaki Jézus tanításait követi, hasznosítják törvényét, pedig hatásainak részleteit nem ismerik.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 50
Tegnapi: 39
Heti: 257
Havi: 1 134
Össz.: 977 321

Látogatottság növelés
Oldal: KARMA ÉS REINKARNÁCIÓ
VALLÁSOK ÉS EZOTÉRIA - © 2008 - 2024 - spiritizmus.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »